Tämän päivän studiomaailmassa äänitysstudioita löytyy Suomestakin runsaasti, mutta niiden rooli on muuttunut. Sen sijaan, että studiot tuottaisivat suuria kokonaisuuksia, studioyrittäjät keräävät tulonsa tekemällä pieniä tilauksia ja etsimällä itse äänitysprojekteja. Toimintaa syö piratismin lisäksi tietotekniikan kehitys, jonka myötä kohtalaista laatua tuottavat kotistudiot ovat lisääntyneet. Myös tehokkuusajattelu vaatii yrittäjältä entistä nopeampaa tuotantoa aiempaa pienemmin kustannuksin.

Myös musiikin siirtyminen analogisesta digitaaliseen muotoon on muuttanut äänitystyötä. Digitaalisen muodon myötä kuluttajasta on tullut äänentoiston osalta vähemmän laatua vaativa, määrän ajaessa laadun yli. Kuluttajalle tärkeämpää on pystyä itse muokkaamaan soittolistojaan kulloiseenkiin tarpeeseensa sopivaksi ja kuunnella musiikkia liikkeellä olleessaan.

Ammattimainen äänitysstudio tuottaa sekä musiikkia että muita äänimaailmoita. Studio on usein rakenteeltaan kolmen tilan kokonaisuus, joka koostuu varsinaisesta studiosta, tarkkaamosta ja tilasta, jossa pidetään äänityksen lopputulokseen mahdollisesti vaikuttavia laitteistoja. Studiossa voi olla myös muita tiloja, mutta tärkeintä studiolle ovat laadukas ääni, hyvä äänitystila ja akustiikka. Jotkut äänitysstudiot tarjoavat jopa työskentelyhuoneita sekä majoitustiloja kauempaa tuleville muusikoille.

Toimivan tilan lisäksi studio tarvitsee oikeat työkalut kuten mikrofonit, monitorit, miksauspöydän, erilaisia ohjelmia, instrumentteja jne. Mutta jotta studiossa syntyy laadukasta äänituotosta, on studion työntekijöiden kyettävä toimimaan erinomaisesti ihmisten kanssa. Menestyksekäs äänistudio tarvitsee asianmukaisten puitteiden lisäksi myös äänittäjän, joka osaa kuunnella ihmisiä, sillä tuotetun äänen tarkoituksena on luoda tietynlaisia tunteita ja olla osa tarinaa. Äänitystyö vaatii siis paitsi teknistä osaamista myös sosiaalisia taitoja.

Äänitysstudion työskentely käynnistyy kunnolla esituotantovaiheessa, joka nykyisellään saattaa jopa korvata kuukausien studiotyön. Modernin teknologian myötä eri vaiheita voidaan valmistella jo etukäteen, ja hyvä valmistelu edesauttaa tehokasta äänitysvaihetta. Esituotantovaiheessa paitsi rakennetaan selkeä budjetti ja aikataulu työlle, myös tutustutaan asiakkaan äänentuottokykyyn, esimerkiksi muusikon instrumentaaliseen suoritukseen. Tällöin osataan jo etukäteen hahmottaa raamit tulevalle äänityssessiolle. Esituotantovaihe on onnistunut, mikäli studioon mentäessä kaikki on harjoiteltua ja valmisteltua niin, että studiossa päästään suoraan äänitysvaiheeseen.

Äänitys käynnistyy äänien ja tasojen tarkistuksella ja mikrofonien paikkojen asetuksilla. Äänentuottajan omiin korviin ääni saattaa kuulostaa vieraalta, mutta studiossa haetaankin tulosta sillä äänellä, joka kuuluu tarkkaamon äänentoiston kautta. Koeäänityksiä onkin hyvä käydä kuuntelemassa tarkkaamon puolella, sillä se saattaa herättää tuoreita ajatuksia omasta äänentuotostaan. Onnistunut äänitys saattaa vaatia useita ottoja. Kommunikointi tapahtuu äänityksen aikana kuulokkeiden ja mikrofonien kautta, ja onkin tärkeää, että tarkkaamo pitää äänityshuoneen äänentuottajat tietoisina siitä, mitä milloinkin tapahtuu.

Onnistunut äänityssessio vaatii tiukkaa päätöksenkykyä, sillä loputon erilaisten vaihtoehtojen kokeileminen tai ottojen uusiminen saattaa heikentää lopputulosta. On siis kyettävä etenemään johdonmukaisesti, jotta äänityksen kustannustehokkuus ja laatu säilyvät.

Äänityksen jälkeen käynnistyvät editointi ja miksaaminen, masterointi ja tallenteen tekeminen, sekä mahdollisten oheismateriaalien kuten tuotekannen ja julisteiden tuottaminen ja cd-levyjen monistaminen.

Äänistysstudiossa voidaan siis tuottaa sekä erilaisia äänimaailmoja että musiikkia, riippuen studion omista resursseista sekä siellä työskentelevän äänitaiteilijan ammattitaidosta. Äänittäjä voi toimia myös tuottajana riippuen asiakkaan tarpeista. Toisinaan asiakas saattaa haluta esimerkiksi musiikkiinsa vain vaikkapa rumpujen äänityksen hoidettuaan muun äänittämisen itse. Joskus asiakas tarvitsee vain miksausta ja masterointia.

Tänä päivänä studiolta vaaditaan entistä enemmän monipuolisuutta, sillä pelkästään musiikkituotanto ei tuota riittävästi. Äänitaiteilijoita työllistävätkin tänä päivänä erilaiset mobiiliohjelmien äänet kuten pelit ja soittoäänet, äänitiedostot ja erityisesti kuvaääni. Isoja asiakkaita studio saattaa saada rakentamalla laajoja ääni- ja efektikirjastoja, joiden tilaajina ovat monesti mainostoimistot, televisioyhtiöt sekä elokuvayhtiöt. Kun äänitysstudio reagoi ajoissa alan muuttuviin haasteisiin, sillä on hyvät mahdollisuudet pysyä tuottavana yrityksenä.